1. Valdis Kronis - zvērināts advokāts, šķīrējtiesas priekšsēdētājs
2. Ivars Kronis – zvērināts advokāts
3. Sandra Vanzoviča – praktizējoša juriste
4. Mārtiņš Mežinskis – zvērināts advokāts
5. Andrejs Podrezs – zvērināts advokāts
6. Aigars Laizāns – zvērināts advokāts
7. Maija Zaube – zvērināta advokāte
8. Aldis Razgaila – zvērināts advokāts
9. Mārtiņš Otomers – zvērināts advokāts
10. Jeļena Alfejeva – zvērināta advokāte
11. Jānis Začests – zvērināts advokāts