RĪGAS PASTĀVĪGĀS ŠĶĪRĒJTIESAS PROCESA IZDEVUMI

Prasības summa, EUR Tiesvedības maksa, EUR Šķīrējtiesneša honorārs, EUR Šķīrējtiesas procesa
izdevumi kopā, EUR
Tiesvedības
maksa
PVN Kopā Šķīrējtiesneša
honorārs
PVN Kopā
Līdz 3 000.00 300.00 63.00 363.00 150.00 31.50 181.50 544.50
No 3 000.00 līdz
7 000.00
500.00 105.00 605.00 300.00 63.00 363.00 968.00
No 7 000.00 līdz
35 000.00
600.00 126.00 726.00 400.00 84.00 484.00 1210.00
No 35 000.00 līdz
70 000.00
650.00
+1% no summas
virs 35 000.00
136.50
+0.21% no summas
virs 35 000.00
786.50
+1.21% no summas
virs 35 000.00
500.00 105.00 605.00 1 391.50
+1.21% no summas
virs 35 000.00
No 70 000.00 līdz
350 000.00
1 500.00
+0.7% no summas
virs 70 000.00
315.00
+0.147% no summas
virs 70 000.00
1 815.00
+0.847 no summas
virs 70 000.00
1 500.00 315.00 1 815.00 3 630.00
+0.847% no summas
virs 70 000.00
No 350 000.00 līdz
700 000.00
3 000.00
+0.5% no summas
virs 350 000.00
630.00
+0.105% no summas
virs 350 000.00
3 630.00
+0.605% no summas
virs 350 000.00
3 000.00 630.00 3 630.00 7 260.00
+0.605% no summas
virs 350 000.00
No 700 000.00 līdz
1 400 000.00
5 000.00
+0.2% no summas
virs 700 000.00
1 050.00
+0.042% no summas
virs 700 000.00
6 050.00
+0.242% no summas
virs 700 000.00
5 000.00 1 050.00 6 050.00 12 100.00
+0.242% no summas
virs 700 000.00
Virs
1 400 000.00
7 000.00
+0.1% no summas
virs 1 400 000.00
1 470.00
+0.021% no summas
virs 1 400 000.00
8 470.00
+0.121% no summas
virs 1 400 000.00
7 000.00 1 470.00 8 470.00 16 940.00
+0.121% no summas
virs 1 400 000.00
Nemantiskās
prasības
500.00 105.00 605.00 300.00 63.00 363.00 968.00
 • Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.
 • Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.
 • • Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.
 • Šķīrējtiesas procesa izdevumi samaksas rekvizīti:
  Biedrība "RĪGAS PASTĀVĪGĀ ŠĶĪRĒJTIESA"
  Reg.Nr.: 40008092840
  PVN Reg.Nr.: 40008092840
  Banka: A/S ”Swedbank”
  Konta Nr.: LV83HABA0551010716150