Rīgas Pastāvīgā šķīrējtiesa ir neatkarīga, nevalstiska institūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu šķīrējtiesai pakļauto civiltiesisko strīdu izšķiršanu.

Rīgas Pastāvīgā šķīrējtiesas kontaktinformācija:

Biedrība “RĪGAS PASTĀVĪGĀ ŠĶĪRĒJTIESA”
Biedrības reg.Nr.40008092840
Adrese: Brīvības iela 40-43, Rīga, LV-1050

RĪGAS PASTĀVĪGĀ ŠĶĪRĒJTIESA
Šķīrējtiesas reģ.Nr.40003759884
Adrese: Brīvības iela 40-43, Rīga, LV-1050

Banka: A/s ”Swedbank”
Konta Nr.: LV83HABA0551010716150

Tālr.: 28 727 766
E-pasts: tiesa@rpst.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Otrdienās 10:00 – 16:00
Piektdienās 10:00 – 16:00